Zakelijke diensten

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden van een perceel vastgelegd. 
Als uw bouwplan of het voorgenomen gebruik niet past in het bestemmingsplan, kan de 
gemeente medewerking verlenen door het bestemmingsplan aan te passen.

Ik kan zorg dragen voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, geheel volgens de
eisen van de Wet ruimtelijke ordening.