Overheids diensten

Bestuursrecht algemeen

Door mijn jarenlange ervaring bij de (gemeentelijke) overheid kan ik uw organisatie helpen met het:
  • Opstellen van beleidsnota’s (zoals nota grondbeleid, migrantenbeleid, monumentenbeleid, beleid bijzondere wetgeving, etc.).
  • Redigeren van verordeningen.
  • Opstellen van werkprocessen.
Ook uw organisatie ben ik graag van dienst!