Particuliere diensten

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de overheid op een door u ingediend verzoek of verkregen vergunning
of heeft u bezwaar tegen een vergunning die aan anderen is verleend en waardoor u wordt benadeeld, 
dan help ik u bij het indienen van een zienswijze of het instellen van bezwaar of beroep bij de gemeente of
de rechtbank.

Heeft uw bezwaar of beroep een spoedeisend belang dan kan ik voor u een voorlopige voorziening
vragen bij de rechtbank. Bij deze procedure kan de rechtbank een besluit van de overheid schorsen.