Zakelijke diensten

Planschaderisicoanalyse

Als uw bouwplan niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan en de gemeente is toch bereid om 
medewerking aan uw bouwplan te verlenen, dan is het van belang om vooraf te onderzoeken of tengevolge 
van de uitvoering van uw bouwplan er planschade ontstaat. 

Planschade is de schade die ontstaat doordat de overheid medewerking verleent aan een gewijzigde 
planologische situatie. Meestal wendt de overheid deze schade af op de indiener van het bouwplan.

Door het uitvoeren van een planschaderisicoanalyse krijgt u in een vroegtijdig stadium van de planvorming inzicht in 
mogelijk te verwachten planschadeclaims. Dat voorkomt onaangename verassingen achteraf.