Overheids diensten

Handhaving

Ik verzorg voor uw organisatie:
  • Het opstellen van handhavingsbeleid.
  • Het opstellen van modellen voor veel voorkomende brieven en besluiten in uw handhavingsketen.
  • De juridische advisering over handhavingsbesluiten.
  • Het behandelen van bezwaar en beroep inzake handhavingsbesluiten.
  • Het uitvoeren van handhavingstaken.