Particuliere diensten

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden van een perceel vastgelegd.
Als uw bouwplan of het voorgenomen gebruik niet past in het bestemmingsplan, kan de gemeente 
medewerking verlenen door het bestemmingsplan aan te passen. Ik kan zorgdragen voor het 
opstellen van een nieuw bestemmingsplan, geheel volgens de eisen van de Wet ruimtelijke ordening.