Particuliere diensten

Planschade

Plannen waaraan de overheid haar medewerking verleent kunnen grote gevolgen voor u hebben.

Wanneer er bijvoorbeeld in de directe omgeving van uw woning een appartementencomplex of 
bedrijventerrein wordt gepland heeft dit invloed op de waarde van uw woning.

Ik kan voor u beoordelen of u in aanmerking komt voor een planschadevergoeding en kan u 
bijstaan in de procedure.

Bent u initiatiefnemer van een bouwplan, dan kan de gemeente om een planschaderisicoanalyse vragen.
Dit is een inschatting van mogelijke planschade bij derden als gevolg van uw bouwplan. 
Wij beschikken over de expertise voor het opstellen van een dergelijke analyse.