Zakelijke diensten

Procedurebegeleiding

Als u een bedrijf wilt beginnen of uitbreiden, dan is het bestemmingsplan van de gemeente bepalend of u uw plannen kunt realiseren.

Voordat u uw plannen verder uitwerkt is het daarom van groot belang dat u zich deskundig laat voorlichten.

GeNie Consultancy kan u veel werk en zorg uit handen nemen. Door onze jarenlange ervaring bij de gemeentelijke overheid zijn wij van haver tot gort bekend met de gemeentelijke wet- en regelgeving.

Door uw plannen naast de regels in het bestemmingsplan te zetten, kunnen wij snel achterhalen of uw plannen realiseerbaar zijn. En als uw plannen op basis van het bestemmingsplan niet realiseerbaar lijken, dan weten wij welke wegen bewandeld moeten worden om ze alsnog voor elkaar te krijgen. 

Vaak is meer mogelijk dan u denkt.