Zakelijke diensten

Projectbesluit

Als uw bouwplan niet past in het bestemmingsplan kan het voorkomen dat de gemeente bereid is ontheffing
te verlenen van het bestemmingsplan door middel van een zogeheten projectbesluit. Een projectbesluit
dient voorzien te zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing.

In deze onderbouwing moeten alle aspecten welke bij het bouwplan bekeken moeten worden aan de orde komen.
Hierbij dient getoetst te worden aan rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid, alsmede zaken als
archeologie, flora en fauna, milieuwetgeving en waterhuishouding.

De onderbouwing geldt dan als een toetsingskader of het gemeentebestuur bereid is om ontheffing van het 
bestemmingsplan te verlenen zodat u toch uw bouwplannen kunt realiseren.

GeNie Consultancy heeft ruime ervaring in het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen. Het inschakelen van 
GeNie Consultancy verhoogt uw kans om uw bouwplan gerealiseerd te krijgen.