Overheids diensten

Projectleiding

Wij zijn als projectleider betrokken bij verschillende gebiedsontwikkelingen, zowel binnen- als buitenstedelijk. Als projectleider zijn wij verantwoordelijk voor de algehele projectleiding. 

Niet alleen op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen hebben wij ervaring met projectmanagement, ook verzorgen wij het implementeren van nieuwe wetgeving in de gemeentelijk praktijk (zoals Wabo en Wet ruimtelijke ordening).