Overheids diensten

Ruimtelijk bestuursrecht

Voor veel gemeenten hebben wij:
  • afwijkings- en bestemmingsplanprocedures begeleid;
  • ingediende zienswijzen in het kader van ruimtelijke procedures afgehandeld;
  • bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd.

Ook uw organisatie zijn wij graag van dienst!