mijn projecten
Project
Bedrijventerrein 't Oog
Plaats
Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever
Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Datum
2018-heden
Programma
ontwikkeling bedrijventerrein van circa 6,5 ha.
Bedrijventerrein 't Oog

Bedrijventerrein 't Oog

De locatie ' t Oog is in de structuurvisie van de gemeente aangeduid als zoekgebied voor een nieuw woon-werklandschap. Het nieuw te ontwikkelingen bedrijventerrein in de westpunt is een eerste ontwikkeling in deze zone.
Namens de gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben wij de onderhandelingen over de grondverwerving gevoerd en zijn wij verantwoordelijk voor de ruimtelijke procedure. Ook zijn wij betrokken bij het opstellen van het landschappelijk inpassingsplan van het bedrijventerrein.