Integriteitscode

Wij hechten aan een zuivere belangenbehartiging. Om deze reden hanteren wij als uitgangspunt dat,
indien wij voor een gemeente op detacheringbasis werkzaam zijn, wij in die gemeente geen belangen behartigen
van ingezetenen.