mijn projecten
Project
De Blauwe Zoom
Plaats
Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever
Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Datum
2013-heden
Programma
circa 650 woningen
De Blauwe Zoom

De Blauwe Zoom

De Blauwe Zoom is de grootste uitbreidingswijk van de gemeente Hardinxveld-Giessendam voor de komende jaren. De wijk wordt fasegewijs ontwikkeld.
Namens de gemeente zijn wij betrokken bij de onderhandelingen met de marktpartijen, het opstellen van het exploitatieplan, het bestemmingsplan en de locatie-eisen voor het gebied.
Met de verschillende particuliere grondeigenaren aan de rand van het plangebied voeren wij overleg over de mogelijkheid van woningbouw op hun grondgebied. 
Voor de gemeente verzorgen wij de gronduitgifte van kavels voor zelfbouw en de verkoop van de aan het plangebied grenzende bedrijfskavels.