mijn projecten
Project
De Giessenpoort
Plaats
Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever
Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Datum
2006-2011
Programma
supermarkt, 41 appartementen, parkeergarage en inrichting openbaar gebied
De Giessenpoort

De Giessenpoort

In 2006 is de gemeente Hardinxveld-Giessendam gestart om de uitvoering van  het Centrumplan met als doel de positie van het centrum te versterken.
Als projectleider zijn wij nauw betrokken geweest bij de eerste fase van het Centrumplan.
In opdracht van de gemeente is ons bureau verantwoordelijk geweest voor de algehele projectleiding.
Het creëren van draagvlak voor het plan was daarbij een belangrijke opdracht. Na meerdere interactieve bijeenkomsten met omwonenden is het plan uiteindelijk zonder beroep vanuit de omwonenden vastgesteld.
Als projectleider waren wij, namens de gemeente, ook gesprekspartner van het Centrummanagement.
GeNie Consultancy heeft de ruimtelijke procedure en de afhandeling van planschadeverzoeken voor de gemeente begeleid.