mijn projecten
Project
De Weide II
Plaats
Meerkerk
Opdrachtgever
Gemeente Vijheerenlanden (voorheen gemeente Zederik)
Datum
2016-heden
Programma
ontwikkeling woonwijk en verplaatsing sportcomplex
De Weide II

De Weide II

Het project De Weide II bestaat uit de ontwikkeling van een woonwijk van circa 150 woningen en de daarmee verband houdende verplaatsing van een sportcomplex. Het project kent een planhorizon van circa 10 jaar.
Ons bureau is verantwoordelijk voor de algehele projectleiding. In die rol begeleiden wij o.a. het opstellen van een stedenbouwkundig masterplan, het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor het project en het ontwerp voor het nieuw te realiseren sportcomplex. Wij verzorgen namens de gemeente het organiseren van inloopbijeenkomsten en voeren overleg met o.a. de provincie, het waterschap en het bestuur van de sportvereniging.