Overheids diensten

Algemene wet bestuursrecht

Ik
  • Ondersteun en adviseer u bij het opstellen van processtukken.
  • Leverjuridische expertise bij ingewikkelde zaken.
  • Neem desgewenst voor u de zaak geheel uit handen.
  • Kan uw organisatie vertegenwoordigen bij de rechtbank (sector bestuursrecht), de Raad van State, de kantonrechter en als verweerder in bezwaarschriftprocedures.
  • Voer het secretariaat van de bezwarencommissie.
  • Behandel klachten ingevolge hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.