Overheids diensten

Algemene wet bestuursrecht

Wij:
  • Ondersteunen en adviseren u bij het opstellen van processtukken.
  • Leveren juridische expertise bij ingewikkelde zaken.
  • Nemen desgewenst voor u de zaak geheel uit handen.
  • Kunnen uw organisatie vertegenwoordigen bij de rechtbank (sector bestuursrecht), de Raad van State, de kantonrechter en als verweerder in bezwaarschriftprocedures.
  • Voeren het secretariaat van de bezwarencommissie.
  • Behandelen klachten ingevolge hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.