Particuliere diensten

Bouwplan

Als uw bouwplan niet past in het bestemmingsplan kan het voorkomen dat de gemeente bereid is 
ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan. In sommige gevallen gebeurt dit door middel van
een zogeheten projectbesluit. Een projectbesluit dient voorzien te zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing.

In deze onderbouwing worden alle aspecten toegelicht die bij het bouwplan aan de orde komen. Daarbij moet u denken aan het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid, archeologie, flora en fauna, milieuwetgeving en waterhuishouding.

Het gemeentebestuur beoordeelt aan de hand van de ruimtelijke onderbouwing of medewerking aan uw bouwplan wordt verleend.

GeNie Consultancy heeft ruime ervaring met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen. 
Het inschakelen van GeNie Consultancy verhoogt uw kans om uw bouwplan gerealiseerd te krijgen.