mijn projecten
Project
Heerlijk Heenvliet
Plaats
Heenvliet
Opdrachtgever
Gemeente Bernisse
Datum
2010-2015
Programma
circa 40 woningen
Heerlijk Heenvliet

Heerlijk Heenvliet

In opdracht van de gemeente hebben wij voor dit project de algehele projectleiding verzorgd.
Als projectleider zijn wij onder andere verantwoordelijk geweest voor de contractvorming met de marktpartij en hebben wij het opstellen van het stedenbouwkundig plan en de ruimtelijke procedure begeleid.
Het stedenbouwkundig plan is opgesteld door het bureau Space Value. Met dit bureau en de marktpartij hebben wij, namens de gemeente, meerdere inspraakavonden georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in een breed draagvlak voor het plan.