mijn projecten
Project
Herontwikkeling voormalige loods gemeentewerken
Plaats
Piershil
Opdrachtgever
Aannemersbedrijf Roos
Datum
2013
Programma
sloop voormalige loods gemeentewerken en nieuwbouw appartementen
Herontwikkeling voormalige loods gemeentewerken

Herontwikkeling voormalige loods gemeentewerken

Het plan heeft betrekking op de nieuwbouw van appartementen en sloop van een bestaande loods op het perceel.
GeNie Consultancy heeft namens opdrachtgever de onderhandelingen over het afsluiten van de anterieure overeenkomst met de gemeente gevoerd en de ruimtelijke procedure begeleid.
Ten behoeve van de ruimtelijke procedure is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld.