mijn projecten
Project
Leenheerenpolder
Plaats
Goudswaard
Opdrachtgever
particulier
Datum
2011-heden
Programma
herinrichting landbouwpolder
Leenheerenpolder

Leenheerenpolder

Opdrachtgever is met zijn landbouwbedrijf gevestigd in de Leenheerenpolder. In samenwerking met het bureau Ars Virens is een inrichtingsvoorstel opgesteld voor de polder.  Met het inrichtingsvoorstel zijn de mogelijkheden verkend die tegemoet komen aan de wens van verschillende partijen (rijk, gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties) voor een meer natuurlijke inrichting van de polder.
Het inrichtingsvoorstel beantwoordt de onder de plaatselijke bevolking levende vraag tegen ontpoldering van de Leenheerenpolder.
Genie Consultancy treedt namens opdrachtgever op als adviseur en voert overleg met diverse partijen (provincie, gemeente, waterschap, natuurorganisaties, dorpsraad, WNF, havenbedrijf Rotterdam) om draagvlak te verkrijgen voor het plan.
Het inrichtingsplan is te raadplegen op www.leenheerenpolder.nl