mijn projecten
Project
Toepassing ruimte-voor-ruimte regeling
Plaats
Driebergen-Rijsenburg
Opdrachtgever
particulier
Datum
2012-2016
Programma
vervanging ligboxenstal en kapschuur in ruil voor de bouw van een nieuwe woning
Toepassing ruimte-voor-ruimte regeling

Toepassing ruimte-voor-ruimte regeling

Het plan betreft de sloop van een aantal voormalige agrarische bedrijfsopstallen en de bouw van een nieuwe woning op het landgoed Sterkenburg in Driebergen-Rijsenburg.
Het landgoed is gelegen in een Nationaal Landschap. Uniek zijn de in het gebied gelegen karakteristieke en monumentale gebouwen.
Genie Consultancy heeft initiatiefnemer begeleid in de ruimtelijke procedure en is nauw betrokken geweest de ontwikkeling van de stedenbouwkundige visie voor het project.
Bij het opstellen van de stedenbouwkundige visie en het inrichtingsplan is recht gedaan aan de bestaande landschappelijke waarden van het gebied.
Door ons bureau is het bestemmingsplan opgesteld voor het project.