mijn projecten
Project
Uitbreiding Gasterij De Elzentuin
Plaats
Oud-Beijerland
Opdrachtgever
Gasterij De Elzentuin
Datum
2010-2014
Programma
uitbreiding horeca en nieuwbouw woning
Uitbreiding Gasterij De Elzentuin

Uitbreiding Gasterij De Elzentuin

Voorafgaand aan de uitbreidingsplannen is een toekomstvisie voor het bedrijf opgesteld.
Namens opdrachtgever heeft ons bureau overleg gevoerd met de gemeente over inpassing van de toekomstvisie in het bestemmingsplan en de daarvoor benodigde ruimtelijke onderbouwing opgesteld.